Kalkulator BMI Jak określić odpowiednią wagę ciała?


Kalkulator BMI

Do oceny wagi człowieka służy indeks masy ciała BMI, który jest jednym ze sposobów na określenie, czy waga naszego ciała jest prawidłowa, czy mamy niedowagę lub nadwagę, czy grozi nam otyłość.
Wskaźnik ten jest ilorazem wagi Twojego ciała (w kilogramach) i kwadratu Twojego wzrostu (podanego w metrach).

Klasyfikacja BMI

W zależności od wartości wskażnika BMI, można określić, że waga naszego ciała:

  • wskazuje na wygłodzenie poniżej 16,00
  • wskazuje na wychudzenie pomiędzy 16,00 - 16,90
  • wskazuje na niedowagę w przedziale 17,00 - 18,40
  • jest prawidłowa w przedziale 18,50 - 24,90
  • wskazuje na nadwagę pomiędzy 25,00 - 29,90
  • wskazuje na I stopień otyłości pomiedzy 30,00 - 34,90
  • wskazuje na II stopień otyłości w przedziale 35,00 - 39,90
  • wskazuje na III stopień otyłości (otyłość zagrażającą życiu) powyżej 40,0

Oblicz wskażnik BMI


Trenerzy Twój trener osobisty!

więcej trenerów